Klauzula niedozwolona 4231 XVII AmC 121/12

Numer klauzuli:
4231
Data wyroku:
2012-06-11
Data wpisu:
2013-02-13
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Termin wyjaśnienia i załatwienia reklamacji nie może przekroczyć 45 dni licząc od dnia wniesienia prawidłowo wypełnionej reklamacji

Kolejne klauzule

2013-02-13

4230 XVII AmC 5784/11

Przedstawiony w katalogu asortyment nagród może ulegać zmianom. [...] zastrzega sobie prawo do za...

2013-02-13

4232 XVII AmC 122/12

Wszelkie reklamacje winny być zgłoszone na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni licząc od d...