Klauzula niedozwolona 4232 XVII AmC 122/12

Numer klauzuli:
4232
Data wyroku:
2012-06-11
Data wpisu:
2013-02-13
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszelkie reklamacje winny być zgłoszone na piśmie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni licząc od dnia następnego po dniu nadania przesyłki

Kolejne klauzule

2013-02-13

4231 XVII AmC 121/12

Termin wyjaśnienia i załatwienia reklamacji nie może przekroczyć 45 dni licząc od dnia wniesien...

2013-02-13

4233 XVIIAmC 2445/12

Wszelkie ewentualne spory, wynikłe z udziału w Konkursie, rozpatrywane będą przez sądpowszechny...