Klauzula niedozwolona 4237 XVII AmC 4734/12

Numer klauzuli:
4237
Data wyroku:
2012-10-30
Data wpisu:
2013-02-13
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

[...] zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania promocji

Kolejne klauzule

2013-02-13

4236 XVII AmC 5773/11

Nie dostarczenie rachunku / faktury lub innego dokumentu nie zwalnia Abonenta z obowiązku wnoszenia...

2013-02-13

4238 XVII AmC 1765/12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotów stanowiących nagrody w Plebis...