Klauzula niedozwolona 4244 XVII AmC 1818/12

Numer klauzuli:
4244
Data wyroku:
2012-09-28
Data wpisu:
2013-02-13
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora promocji

Kolejne klauzule

2013-02-13

4243 XVII AmC 5743/11

W przypadku rozwiązania Umowy lub zerwania Umowy Abonentowi nie przysługuje zwrot poniesionych op...

2013-02-13

4245 XVII AmC 3901/10

W przypadku rezygnacji z imprezy z przyczyn nie leżących po stronie [...] w tym m.in. z powodu (...