Klauzula niedozwolona 4245 XVII AmC 3901/10

Numer klauzuli:
4245
Data wyroku:
2012-04-02
Data wpisu:
2013-02-13
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

W przypadku rezygnacji z imprezy z przyczyn nie leżących po stronie [...] w tym m.in. z powodu (…), Klientowi nalicza się karę umowną, zależną od dnia rezygnacji: a) 50 PLN do 35 dni przed datą rozpoczęcia imprezy w przypadku wyjazdów sanatoryjnych 100 PLN do 35 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy w przypadku wyjazdów, których koszt nie przekracza 2 500 PLN 500 PLN do 35 dni przed datą rozpoczęcia imprezy w przypadku pozostałych wyjazdów b) do 20% ceny imprezy w terminie od 34 do 21 dni przed datą rozpoczęcia imprezy c) do 40% ceny imprezy w terminie od 20 do 8 dni przed datą rozpoczęcia imprezy d) do 75% ceny imprezy w terminie od 7 do 1 dnia przed datą rozpoczęcia imprezy e) do 95% ceny imprezy w przypadku rezygnacji złożonej w dniu rozpoczęcia imprezy, niezależnie od przyczyn

Kolejne klauzule

2013-02-13

4244 XVII AmC 1818/12

Wszelkie sprawy wynikłe z tytułu zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzyga...

2013-02-13

4246 XVII AmC 1664/11

Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu realizacji Umowy będą rozstrzygane polubownie, a w prz...