Klauzula niedozwolona 4251 XVII AmC 2278/12

Numer klauzuli:
4251
Data wyroku:
2012-10-29
Data wpisu:
2013-02-13
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora

Kolejne klauzule

2013-02-13

4250 ACa 392/12

W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki lub zastrzeżeń, co do ilości do...

2013-02-13

4252 XVII AmC 5767/11

61 zł - Opłata przyłączeniowa za ponowne podłączenie po rozwiązaniu umowy...