Klauzula niedozwolona 4250 ACa 392/12

Numer klauzuli:
4250
Data wyroku:
2012-08-07
Data wpisu:
2013-02-13
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru lub zawartości paczki należy bezwzględnie w obecności przedstawiciela firmy kurierskiej, spisać protokół szkody, który powinien zawierać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń/braków. Następnie podpisany protokół należy przesłać do [...] Brak tego protokołu uniemożliwia pozytywne rozpatrzenie reklamacji z tytułu uszkodzeń mechanicznych lub braków w przesyłce

Kolejne klauzule

2013-02-13

4249 XVII AmC 3688/12

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie, poprz...

2013-02-13

4251 XVII AmC 2278/12

Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla s...