Klauzula niedozwolona 4249 XVII AmC 3688/12

Numer klauzuli:
4249
Data wyroku:
2012-10-25
Data wpisu:
2013-02-13
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie, poprzez zamieszczenie uaktualnionego tekstu regulaminu w sklepach (…) oraz na stronie internetowej (…)

Kolejne klauzule

2013-02-13

4248 XVII AmC 3688/12

Ewentualne spory związane z promocją będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny...

2013-02-13

4250 ACa 392/12

W przypadku stwierdzenia przez Kupującego uszkodzenia przesyłki lub zastrzeżeń, co do ilości do...