fb

Klauzula niedozwolona 4248 XVII AmC 3688/12

Numer klauzuli:
4248
Data wyroku:
2012-10-25
Data wpisu:
2013-02-13
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

Ewentualne spory związane z promocją będą rozstrzygane przez właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu

Kolejne klauzule

2013-02-13

4247 XVII AmC 3738/10

[…] W przypadku niewykonania przez Abonenta obowiązku poinformowania o zmianach, uznaje się, iż...

2013-02-13

4249 XVII AmC 3688/12

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu w każdym czasie, poprz...