Klauzula niedozwolona 4261 XVII AmC 325/12

Numer klauzuli:
4261
Data wyroku:
2012-11-16
Data wpisu:
2013-02-22
Kategoria UOKiK:
Sprzedaż Konsumencka
Treść:

W wypadku rezygnacji z zamówienia przez Kupującego wpłacona zaliczka ulega przepadkowi na rzecz Sprzedawcy

Kolejne klauzule

2013-02-18

4260 VI ACa 576/12

Operator zastrzega sobie prawo do powierzenia wykonania umowy osobie trzeciej...

2013-02-22

4262 XVII AmC 326/12

Strony ustalają, że zmiana ceny określonej w zamówieniu może nastąpić wyłącznie w wypadku z...