fb

Klauzula niedozwolona 4265 XVII AmC 2785/11

Numer klauzuli:
4265
Data wyroku:
2011-11-10
Data wpisu:
2013-02-22
Kategoria UOKiK:
Usługi Finansowe
Treść:

Opłata za czynności windykacyjne (uzależniona od wysokości kwoty wymagalnej): - kwota wymagalna od 25.001,00 zł: 500 zł

Kolejne klauzule

2013-02-22

4264 XVIIAmC 2782/11

Opłata za czynności windykacyjne (uzależniona od wysokości kwoty wymagalnej): - kwotawymagalna o...

2013-02-22

4266 XVII AmC 109/12

Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści (lucrum cessans) wynikające z niemożn...