fb

Klauzula niedozwolona 4266 XVII AmC 109/12

Numer klauzuli:
4266
Data wyroku:
2012-07-03
Data wpisu:
2013-02-22
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści (lucrum cessans) wynikające z niemożności korzystania z serwisu, związaną z utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub opóźnieniem przesyłki'

Kolejne klauzule

2013-02-22

4265 XVII AmC 2785/11

Opłata za czynności windykacyjne (uzależniona od wysokości kwoty wymagalnej): - kwota wymagalna ...

2013-02-22

4267 XVII AmC 111/12

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umów zawartych z [...] Strony będą rozstrzyg...