Klauzula niedozwolona 4267 XVII AmC 111/12

Numer klauzuli:
4267
Data wyroku:
2012-07-03
Data wpisu:
2013-02-22
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacją umów zawartych z [...] Strony będą rozstrzygały polubownie w drodze negocjacji, a jeżeli nie będzie to możliwe w terminie 30 dni od podjęcia negocjacji Strony poddadzą go rozstrzygnięciu przez właściwy rzeczowo sąd miejsca siedziby Operatora

Kolejne klauzule

2013-02-22

4266 XVII AmC 109/12

Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści (lucrum cessans) wynikające z niemożn...

2013-02-22

4268 XVII AmC 113/12

Operator ma prawo do usunięcia konta zarejestrowanego Klienta bez podania przyczyny...