Klauzula niedozwolona 4279 XVII AmC 379/12

Numer klauzuli:
4279
Data wyroku:
2012-08-02
Data wpisu:
2013-02-22
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Kupujący może przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na warunkach określonych przez Sprzedającego, po uzyskaniu jego zgody wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności czynności wskazanej na wstępie

Kolejne klauzule

2013-02-22

4278 XVII AmC 657/12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane przez firmę kurierską...

2013-02-22

4280 XVII AmC 380/12

Niestawienie się Kupującego do dokonania odbioru jakościowego w terminie oznaczonym w trybie usta...