Klauzula niedozwolona 4280 XVII AmC 380/12

Numer klauzuli:
4280
Data wyroku:
2012-08-02
Data wpisu:
2013-02-22
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Niestawienie się Kupującego do dokonania odbioru jakościowego w terminie oznaczonym w trybie ustalonym w ust. 3 upoważnia Sprzedającego do dokonania odbioru jednostronnego, którego wyniki wiążą obie strony umowy. Protokół sporządzony w ten sposób Sprzedający przesyła Kupującemu

Kolejne klauzule

2013-02-22

4279 XVII AmC 379/12

Kupujący może przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy na ...

2013-02-22

4281 XVII AmC 381/12

Jeżeli po dokonaniu ostatecznych obmiarów powierzchnia mieszkania ulegnie zmianie, Sprzedający po...