Klauzula niedozwolona 4283 XVII AmC250/11

Numer klauzuli:
4283
Data wyroku:
2012-03-13
Data wpisu:
2013-02-22
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

Klientowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał z przyczyn nie leżących po stronie organizatora, albo zpowodu przerwania jego udziału w imprezie przez służby graniczne lub policję

Kolejne klauzule

2013-02-22

4282 XVII AmC 377/12

W przypadku rezygnacji przez Kupującego z zakupu mieszkania wraz z ewentualnym miejscem parkingowym...

2013-02-22

4284 XVII AmC 3503/12

[...] . nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody poniesione przez Abonenta w związku z korzy...