Klauzula niedozwolona 4289 XVII AmC 319/12

Numer klauzuli:
4289
Data wyroku:
2012-12-07
Data wpisu:
2013-02-22
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

godziny przelotu mogą ulec zmianie

Kolejne klauzule

2013-02-22

4288 XVII AmC 2718/10

Opłaty za podjęte przez Bank czynności windykacyjne: a) Opłata za obsługę nieterminowej spłat...

2013-02-22

4290 XVII AmC 506/12

Wszystkie sprawy sporne strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a gdyby porozu...