fb

Klauzula niedozwolona 4293 XVII AmC 1390/11

Numer klauzuli:
4293
Data wyroku:
2012-08-20
Data wpisu:
2013-02-22
Kategoria UOKiK:
Usługi Finansowe
Treść:

Opłata za czynności windykacji terenowej dla kwoty wymagalnej od 1500 PLN do 2999,99 PLN: 250,00 PLN

Kolejne klauzule

2013-02-22

4292 XVII AmC 3967/12

Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta w obuwiu nie zużytym...

2013-02-22

4294 XVII AmC 1465/10

Zmiany wprowadzone aktami prawnymi wyższego rzędu nie wymagają wypowiadania warunków niniejszego...