Klauzula niedozwolona 4294 XVII AmC 1465/10

Numer klauzuli:
4294
Data wyroku:
2011-07-28
Data wpisu:
2013-02-22
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Zmiany wprowadzone aktami prawnymi wyższego rzędu nie wymagają wypowiadania warunków niniejszego Regulaminu i zawartych umów, a informacje o zmianach zamieszczane są w komunikatach wywieszanych w placówkach Banku

Kolejne klauzule

2013-02-22

4293 XVII AmC 1390/11

Opłata za czynności windykacji terenowej dla kwoty wymagalnej od 1500 PLN do 2999,99 PLN: 250,00 P...

2013-02-22

4295 XVII AmC600/12

Wyłączność ma takie znaczenie, że Zleceniodawca nie może zawrzeć umowy o pośrednictwo w sprz...