Klauzula niedozwolona 4297 XVII AmC 600/12

Numer klauzuli:
4297
Data wyroku:
2012-09-21
Data wpisu:
2013-02-22
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

W przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę zakazu, wynikającego z przyznanej Pośrednikowi wyłączności, Pośrednik będzie upoważniony do domagania się od Zleceniodawcy zapłaty kary umownej w wysokości wynagrodzenia określonego w § 5 ust. 1 Umowy

Kolejne klauzule

2013-02-22

4296 XVII AmC 600/12

Zawarcie umowy sprzedaży, umowy przedwstępnej lub innej umowy, o której mowa w ust. 4 Umowy przez...

2013-02-22

4298 XVII AmC 600/12

Strony zgodnie postanawiają, iż zawarcie umowy sprzedaży, a także umowy przedwstępnej lub innej...