Klauzula niedozwolona 4296 XVII AmC 600/12

Numer klauzuli:
4296
Data wyroku:
2012-09-21
Data wpisu:
2013-02-22
Kategoria UOKiK:
Nieruchomości
Treść:

Zawarcie umowy sprzedaży, umowy przedwstępnej lub innej umowy, o której mowa w ust. 4 Umowy przez Zleceniodawcę z Kontrahentem wskazanym przez Pośrednika lub Podmiotem związanym z Kontrahentem w okresie do 12 miesięcy po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy, nie zwalnia Zleceniodawcy od obowiązku zapłaty Pośrednikowi wynagrodzenia według zasad określonych w ust.1-4

Kolejne klauzule

2013-02-22

4295 XVII AmC600/12

Wyłączność ma takie znaczenie, że Zleceniodawca nie może zawrzeć umowy o pośrednictwo w sprz...

2013-02-22

4297 XVII AmC 600/12

W przypadku naruszenia przez Zleceniodawcę zakazu, wynikającego z przyznanej Pośrednikowi wyłąc...