Klauzula niedozwolona 4302 XVII AmC 3126/12

Numer klauzuli:
4302
Data wyroku:
2012-11-26
Data wpisu:
2013-02-26
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych zobowiązań

Kolejne klauzule

2013-02-26

4303 XVII AmC 3127/12

[...] ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinioną przez siebie utratę, ubytek lub uszkodzenie ...