Klauzula niedozwolona 4303 XVII AmC 3127/12

Numer klauzuli:
4303
Data wyroku:
2012-11-26
Data wpisu:
2013-02-26
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

[...] ponosi odpowiedzialność jedynie za zawinioną przez siebie utratę, ubytek lub uszkodzenie przesyłki (…)

Kolejne klauzule

2013-02-26

4302 XVII AmC 3126/12

Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź p...

2013-02-26

4304 XVII AmC 3128/12

Zleceniobiorca i [...] . nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub zwrot Przesyłki jeśli:...