Klauzula niedozwolona 4308 XVII AmC 3118/12

Numer klauzuli:
4308
Data wyroku:
2012-11-26
Data wpisu:
2013-02-26
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Reklamacje zgłoszone po terminie, nieścisłe bądź niekompletne nie będą rozpatrywane

Kolejne klauzule

2013-02-26

4307 XVII AmC 3117/12

(…) odszkodowanie ograniczone jest do rzeczywistej szkody jednakże nie wyższej niż 200,00 zł z...

2013-02-26

4309 XVII AmC 3119/12

W żadnym przypadku [...] nie odpowiada za szkody inne niż w przesyłce powstałe na skutek zwło...