Klauzula niedozwolona 4309 XVII AmC 3119/12

Numer klauzuli:
4309
Data wyroku:
2012-11-26
Data wpisu:
2013-02-26
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

W żadnym przypadku [...] nie odpowiada za szkody inne niż w przesyłce powstałe na skutek zwłoki w doręczeniu, a także za straty pośrednie, zyski niezrealizowane bądź utracone korzyści spowodowane zwłoką w wykonaniu umowy

Kolejne klauzule

2013-02-26

4308 XVII AmC 3118/12

Reklamacje zgłoszone po terminie, nieścisłe bądź niekompletne nie będą rozpatrywane...

2013-02-26

4310 XVII AmC 3120/12

Prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych i wnoszenia reklamacji przysługuje podmiotowi, któ...