Klauzula niedozwolona 4312 XVII AmC 3327/10

Numer klauzuli:
4312
Data wyroku:
2011-12-15
Data wpisu:
2013-02-26
Kategoria UOKiK:
Usługi Bankowe
Treść:

Korespondencja może zostać uznana za doręczoną w rozumieniu ust. 2 po upływie 14 dni od daty wysłania

Kolejne klauzule

2013-02-26

4311 XVII AmC 7/10

[...] zastrzega sobie prawo do zakończenia Programu w każdym czasie po upływie 30 dni, od ogłos...

2014-08-05

5733 XVII AmC 1579/12

Zmiana przez Oszczędzającego dyspozycji, o której mowa w ust. 1 (…) jest skuteczna wobec DM BO...