Klauzula niedozwolona 5733 XVII AmC 1579/12

Numer klauzuli:
5733
Data wyroku:
2013-04-25
Data wpisu:
2014-08-05
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Zmiana przez Oszczędzającego dyspozycji, o której mowa w ust. 1 (…) jest skuteczna wobec DM BOŚ nie wcześniej niż następnego dnia roboczego po dniu doręczenia DM BOŚ stosownej dyspozycji za wyjątkiem dyspozycji odwołania lub zmiany pełnomocnictwa dokonanej przez Oszczędzającego osobiście w POK DM BOŚ, kiedy to dyspozycja jest skuteczna wobec DM BOŚ od chwili złożenia w związku z ust. 1 Oszczędzający może ustanowić Pełnomocników do dysponowania środkami zgromadzonymi IKE oraz do wykonywania wszelkich czynności na IKE

Kolejne klauzule

2013-02-26

4312 XVII AmC 3327/10

Korespondencja może zostać uznana za doręczoną w rozumieniu ust. 2 po upływie 14 dni od daty wy...

2014-08-05

5734 XVII AmC 9068/12

W przypadku podjęcia nauki przez Słuchacza w trakcie trwania danego semestru, jest on zobowiązany...