Klauzula niedozwolona 4330 XVII AmC 5772/11

Numer klauzuli:
4330
Data wyroku:
2012-07-17
Data wpisu:
2013-03-07
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

W przypadku niedotrzymania tego obowiązku wszelkie korespondencje wysłane pod wskazany adres uważa się za doręczone (…)

Kolejne klauzule

2013-03-07

4329 XVII AmC 3806/12

W terminie 7 dni od sprawdzenia towaru Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę, pomniejszoną o ko...

2013-03-07

4331 XVII AmC 2989/10

Wszelkie reklamacje powinny być wniesione pisemnie do biura Organizatora w terminie nie późniejsz...