Klauzula niedozwolona 4331 XVII AmC 2989/10

Numer klauzuli:
4331
Data wyroku:
2011-04-05
Data wpisu:
2013-03-07
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

Wszelkie reklamacje powinny być wniesione pisemnie do biura Organizatora w terminie nie późniejszym niż 10 dni od daty zakończenia imprezy

Kolejne klauzule

2013-03-07

4330 XVII AmC 5772/11

W przypadku niedotrzymania tego obowiązku wszelkie korespondencje wysłane pod wskazany adres uważ...

2013-03-14

4332 XVII AmC 1561/12

Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany wykazu nagród bez wcześniejszego powiadomienia Uczestn...