Klauzula niedozwolona 4332 XVII AmC 1561/12

Numer klauzuli:
4332
Data wyroku:
2012-12-19
Data wpisu:
2013-03-14
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany wykazu nagród bez wcześniejszego powiadomienia Uczestników Konkursu

Kolejne klauzule

2013-03-07

4331 XVII AmC 2989/10

Wszelkie reklamacje powinny być wniesione pisemnie do biura Organizatora w terminie nie późniejsz...

2013-03-14

4333 XVII AmC 1557/12

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzgl...