Klauzula niedozwolona 4333 XVII AmC 1557/12

Numer klauzuli:
4333
Data wyroku:
2012-12-19
Data wpisu:
2013-03-14
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń w sądzie właściwym ze względu na siedzibę Organizatora Konkursu

Kolejne klauzule

2013-03-14

4332 XVII AmC 1561/12

Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany wykazu nagród bez wcześniejszego powiadomienia Uczestn...

2013-03-14

4334 XVII AmC 1560/12

Organizator zastrzega sobie także prawo do nieprzyznawania nagrody lub nagród bez podawania przycz...