Klauzula niedozwolona 4334 XVII AmC 1560/12

Numer klauzuli:
4334
Data wyroku:
2012-12-19
Data wpisu:
2013-03-14
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Organizator zastrzega sobie także prawo do nieprzyznawania nagrody lub nagród bez podawania przyczyny

Kolejne klauzule

2013-03-14

4333 XVII AmC 1557/12

Po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi przysługuje prawo do dochodzenia nieuwzgl...

2013-03-14

4335 XVII AmC 11374/12

Spółdzielnia zastrzega, że określony termin może ulec zmianie w przypadkach zaistnienia zdarze...