Klauzula niedozwolona 4338 XVII AmC 2843/12

Numer klauzuli:
4338
Data wyroku:
2012-11-26
Data wpisu:
2013-03-15
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usług i Usług dodatkowych może składać wyłącznie Klient, który zlecił ich wykonanie. Reklamacje złożone przez inne osoby zostaną im zwrócone z pouczeniem o osobie uprawnionej do złożenia reklamacji

Kolejne klauzule

2013-03-15

4337 XVII AmC 651/12

Organizator nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia techniczne i usterki telefonu komórkowego czy...

2013-03-15

4339 XVII AmC 2841/12

Spory wynikające z Umowy i niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane przez Sądy powszechne właś...