Klauzula niedozwolona 4372 XVII AmC 3297/12

Numer klauzuli:
4372
Data wyroku:
2012-11-29
Data wpisu:
2013-03-20
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd działający najbliżej miejsca działalności Sprzedawcy - to jest w Cieszynie…

Kolejne klauzule

2013-03-20

4371 XVII AmC 3297/12

Zwrot towaru odbywa się na koszt Zamawiającego, tzn. koszt dostawy i odsełania nie podlega zwroto...

2013-03-20

4373 XVII AmC 3329/10

Nie mogą być przedmiotem roszczeń ze strony Klienta znane mu przed rozpoczęciem imprezy okoliczn...