Klauzula niedozwolona 4373 XVII AmC 3329/10

Numer klauzuli:
4373
Data wyroku:
2012-01-17
Data wpisu:
2013-03-20
Kategoria UOKiK:
Turystyka
Treść:

Nie mogą być przedmiotem roszczeń ze strony Klienta znane mu przed rozpoczęciem imprezy okoliczności powodujące utrudnienia, niedogodności lub niewygody

Kolejne klauzule

2013-03-20

4372 XVII AmC 3297/12

Wszelkie ewentualne spory wynikające z transakcji kupna-sprzedaży będzie rozstrzygał Sąd dział...

2013-03-22

4374 XVII AmC 2344/12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania (…) dostawców Internetu, w tym za opóźn...