Klauzula niedozwolona 4378 XVII AmC 2348/12

Numer klauzuli:
4378
Data wyroku:
2012-12-07
Data wpisu:
2013-03-22
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Organizatorzy nie odpowiadają za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową, w tym uszczerbek, stratę, naruszenie integralności cielesnej lub straty moralne, poniesione przez Uczestnika w wyniku jego udziału w Konkursie (…)

Kolejne klauzule

2013-03-22

4377 XVII AmC 2347/12

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wady ukryte nagród zdobytych w Konkursie, powstał...

2013-03-22

4379 XVII AmC 2349/12

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za (…) zaniechania Poczty Polskiej (…) w tym za opóź...