Klauzula niedozwolona 4400 XVII AmC 3324/12

Numer klauzuli:
4400
Data wyroku:
2013-02-12
Data wpisu:
2013-04-03
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

W przypadku gdyby nie było możliwe polubowne załatwienie sprawy, lub któraś ze stron nie byłaby usatysfakcjonowana, wówczas wszelkie spory będą rozpatrywane przez sąd powszechny w Białymstoku, właściwy dla siedziby sprzedawcy

Kolejne klauzule

2013-03-28

4399 XVII AmC951/11

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy będzie sąd właściwy według s...