Klauzula niedozwolona 4399 XVII AmC951/11

Numer klauzuli:
4399
Data wyroku:
2011-12-06
Data wpisu:
2013-03-28
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy będzie sąd właściwy według siedziby, bądź miejsca zamieszkania każdorazowego pozwanego

Kolejne klauzule

2013-03-28

4398 XVII AmC 3761/11

6. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu...

2013-04-03

4400 XVII AmC 3324/12

W przypadku gdyby nie było możliwe polubowne załatwienie sprawy, lub któraś ze stron nie byłab...