Klauzula niedozwolona 4398 XVII AmC 3761/11

Numer klauzuli:
4398
Data wyroku:
2012-01-26
Data wpisu:
2013-03-28
Kategoria UOKiK:
Handel Elektroniczny
Treść:

6. Podmiot prowadzący sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu

Kolejne klauzule

2013-03-28

4397 XVII AmC 2780/11

Opłata za czynności windykacyjne (uzależniona od wysokości kwoty wymagalnej): - kwota wymagalna ...

2013-03-28

4399 XVII AmC951/11

Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy będzie sąd właściwy według s...