Klauzula niedozwolona 4413 XVII AmC 1243/12

Numer klauzuli:
4413
Data wyroku:
2013-02-01
Data wpisu:
2013-04-03
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

§3. Rejestrując się w [...] Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania . §43. [...] zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadnienia przyczyny takiej zmiany...

Kolejne klauzule

2013-04-04

4414 XVII AmC 1567/12

W przypadku niedopełnienia przez Abonenta tego obowiązku wszelka korespondencja kierowana do Abone...