Klauzula niedozwolona 4422 XVII AmC 3063/12

Numer klauzuli:
4422
Data wyroku:
2012-12-28
Data wpisu:
2013-04-04
Kategoria UOKiK:
Inne Usługi
Treść:

Osoby przebywające na terenie obiektu i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje, w tym używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w obiekcie, a także nie stosujące się do przepisów niniejszego regulaminu do zaleceń służb porządkowych lub pracowników mogą zostać usunięte z terenu kompleksu bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat

Kolejne klauzule

2013-04-04

4421 XVII AmC2800/12

Firma [...] nie ponosi odpowiedzialności z tytułu całkowitej lub częściowej utraty, zaginięc...

2013-04-05

4423 XVII AmC 1251/12

Operator nie ponosi odpowiedzialności z przyczyn nie leżących po stronie operatora, wynikających...