Klauzula niedozwolona 4425 XVII AmC 1251/12

Numer klauzuli:
4425
Data wyroku:
2013-01-28
Data wpisu:
2013-04-05
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

Opłaty miesięczne płatne są z góry, termin płatności określa data na fakturze za dzień zapłaty uważa się wpływ należności na konto operatora (pkt 21.1 umowy)

Kolejne klauzule

2013-04-05

4424 XVII AmC 1251/12

W przypadku zawieszenia usługi w czasie trwania umowy na czas określony, okres zawieszenia dolicza...

2013-04-05

4426 XVII AmC1251/12

W przypadku gdy abonent narusza w rażący sposób warunki niniejszej umowy lub regulaminu, zwleka z...