Klauzula niedozwolona 4426 XVII AmC1251/12

Numer klauzuli:
4426
Data wyroku:
2013-01-28
Data wpisu:
2013-04-05
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

W przypadku gdy abonent narusza w rażący sposób warunki niniejszej umowy lub regulaminu, zwleka z płatnościami powyżej 14 dni liczonych od momentu gdy operatorwyznaczył termin płatności, operator może zawiesić świadczenie usługi na czas 30 dni po upływie 30 dni na które operator zawiesił świadczenie usługi operator może rozwiązać umowę o świadczenie usługi z abonentem i jeśli umowa została zawarta na czas określony (promocyjne ceny zestawu startowego) obciążyć abonenta karą umowną w wysokości 1800 zł, słownie jeden osiem zero zero zł 0/100 gr (pkt 22 umowy)

Kolejne klauzule

2013-04-05

4425 XVII AmC 1251/12

Opłaty miesięczne płatne są z góry, termin płatności określa data na fakturze za dzień zap...

2013-04-05

4427 XVII AmC 1251/12

Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania oprogramowania nie świadczy bezpłatnyc...