Klauzula niedozwolona 4427 XVII AmC 1251/12

Numer klauzuli:
4427
Data wyroku:
2013-01-28
Data wpisu:
2013-04-05
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania oprogramowania nie świadczy bezpłatnych usług związanych z jego instalacją (pkt 25 umowy)

Kolejne klauzule

2013-04-05

4426 XVII AmC1251/12

W przypadku gdy abonent narusza w rażący sposób warunki niniejszej umowy lub regulaminu, zwleka z...

2013-04-05

4428 XVII AmC 1251/12

Strony zobowiązują się rozwiązywać sprawy sporne polubownie, a w ostateczności rozstrzygane b...