Klauzula niedozwolona 4429 XVII AmC 1251/12

Numer klauzuli:
4429
Data wyroku:
2013-01-28
Data wpisu:
2013-04-05
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

Nowy regulamin oraz cennik wchodzi w życie w ciągu 14 dni od daty jego ogłoszenia na stronie internetowej operatora (pkt 31 umowy)

Kolejne klauzule

2013-04-05

4428 XVII AmC 1251/12

Strony zobowiązują się rozwiązywać sprawy sporne polubownie, a w ostateczności rozstrzygane b...

2013-04-05

4430 XVII AmC 1251/12

Zmiany cennika usług i regulaminu nie stanowią zmiany umowy (pkt 33 umowy)...