Klauzula niedozwolona 4431 XVII AmC 1251/12

Numer klauzuli:
4431
Data wyroku:
2013-01-28
Data wpisu:
2013-04-05
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

W przypadku umowy zawartej na czas określony, zostaje ona automatycznie przedłużona na okres 24 miesięcy, zgodnie z obowiązującą promocją i cennikiem w dniu przedłużenia umowy, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli w terminie 60 dni przed terminem wygaśnięcia umowy zawartej na czas określony (§ 3 pkt 9 regulaminu)

Kolejne klauzule

2013-04-05

4430 XVII AmC 1251/12

Zmiany cennika usług i regulaminu nie stanowią zmiany umowy (pkt 33 umowy)...

2013-04-05

4432 XVII AmC 1251/12

W razie niedopełnienia obowiązku wynikającego z § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu wszelką kores...