Klauzula niedozwolona 4432 XVII AmC 1251/12

Numer klauzuli:
4432
Data wyroku:
2013-01-28
Data wpisu:
2013-04-05
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

W razie niedopełnienia obowiązku wynikającego z § 4 ust. 1 niniejszego regulaminu wszelką korespondencję kierowaną do Abonenta pod ostatni wskazany adres uważa się za prawidłowo doręczoną ze wszystkimi skutkami prawnymi (§ 4 pkt 2 regulaminu)

Kolejne klauzule

2013-04-05

4431 XVII AmC 1251/12

W przypadku umowy zawartej na czas określony, zostaje ona automatycznie przedłużona na okres 24 m...

2013-04-05

4433 XVII AmC 1251/12

Po rozwiązaniu umowy urządzenia stanowiące własność operatora podlegają odłączeniu od sieci...