Klauzula niedozwolona 4439 XVIIAmC 1251/12

Numer klauzuli:
4439
Data wyroku:
2013-01-28
Data wpisu:
2013-04-05
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

Zwrot abonentowi należności z tytułu uwzględnienia reklamacji następuje w formie zaliczenia jej na poczet należności Abonenta na rzecz Operatora z tytułu świadczonych na rzecz Abonenta usług telekomunikacyjnych (§ 9 pkt 12 regulaminu)

Kolejne klauzule

2013-04-05

4438 XVII AmC 1251/12

Operatorowi przysługuje prawo do zmiany cen świadczonych usług w każdym czasie (§ 6 pkt 18 regu...

2013-04-05

4440 XVII AmC 1251/12

W przypadku gdy abonent narusza w rażący sposób warunki niniejszej umowy lub regulaminu, zwleka z...