fb

Klauzula niedozwolona 4441 XVII AmC 1251/12

Numer klauzuli:
4441
Data wyroku:
2013-01-28
Data wpisu:
2013-04-05
Kategoria UOKiK:
Usługi Telekomunikacyjne
Treść:

W przypadku umowy zawartej na czas określony, zostaje ona automatycznie przedłużona na okres 24 m-cy, zgodnie z obowiązującą promocją i cennikiem w dniu przedłużenia umowy, o ile Abonent nie wyrazi innego oświadczenia woli w terminie 60 dni (dwumiesięcznym) przed terminem wygaśnięcia umowy zawartej na czas określony zgodnie z zapisami niniejszego regulaminu i umowy (§ 10 pkt 8 regulaminu)

Kolejne klauzule

2013-04-05

4440 XVII AmC 1251/12

W przypadku gdy abonent narusza w rażący sposób warunki niniejszej umowy lub regulaminu, zwleka z...

2013-04-05

4442 XVII AmC 1251/12

W żadnym przypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione bezpoś...