Klauzula niedozwolona 4460 XVII AmC 5404/11

Numer klauzuli:
4460
Data wyroku:
2013-01-18
Data wpisu:
2013-04-10
Kategoria UOKiK:
Usługi Internetowe
Treść:

Abonent wyraża zgodę na przejście praw i obowiązków wynikających z Umowy na podmiot wskazany przez Operatora

Kolejne klauzule

2013-04-10

4459 XVII AmC 5402/11

Operator nie odpowiada za przerwy w świadczeniu Usług Internetowych spowodowane a) Działaniem os...

2013-04-10

4461 XVII AmC 5947/11

Maksymalna odpowiedzialność Operatora z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi,...